Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 υιοθετήθηκε η Οικουμενική Διακήρυξηγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ανθρώπινα δικαιώματα: οικουμενικά, πανανθρώπινα, διαχρονικά, θεμελιώδη.
Τριάντα άρθρα της διακήρυξης, τριάντα απλές προτάσεις, τριάντα βίντεο.
Μάθε τα δικαιώματά σου... τώρα!


(πατώντας στον τίτλο κάθε άρθρου βλέπετε και το αντίστοιχο βίντεο)
Για Ελληνικά: ρυθμίσεις - υπότιτλοι - μετάφραση υποτίτλων - Ελληνικά


 Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.


 Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.


Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.


Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής.Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.


Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.


Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.


 Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

«ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Στα πλαίσια  του προγράμματος αγωγής υγείας "ασφαλής χρήση του διαδικτύου", έγιναν οι παρακάτω εκπαιδευτικές επισκέψεις:

 1. Επίσκεψη στις 11/12/2014 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Εκεί η ομάδα παρακολούθησε σεμινάριο πληροφοριακής παιδείας 3 ωρών με εισηγήτρια την κυρία Μαρία Τολίκα.
Θεματολογία σεμιναρίου
1. Χρησιμότητα πληροφοριακής παιδείας- εγγραμματισμού
2. Ορισμός των ακαδημαϊκών προσδοκιών από τις πηγές
3. Διαδικτυακές πηγές εύρεσης πληροφοριών και κλειδιά αναζήτησής τους.
4. Κριτήρια αξιολόγησης διαδικτυακών πληροφοριών
5. Πνευματικά δικαιώματα
6. Υποδείγματα εργασιών και μοντέλα βιβλιογραφίας

2. Επίσκεψη στις 27/1/2015 στο Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΣΤΗ Βέροια


Η ομάδα παρακολούθησε τρίωρο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο « Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Μετά από εισήγηση της ψυχολόγου Μπασιούρη Φανής για τους κινδύνους εξάρτησης από το διαδίκτυο, ακολούθησε καταιγισμός ιδεών, ζωγραφική, συζήτηση για το προφίλ του εξαρτημένου εφήβου και δημιουργία χρυσού οδηγού με προστατευτικούς παράγοντες για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Η ομάδα απαρτίζεται από 20 μαθητές της Β΄ Λυκείου με συντονιστές τους καθηγητές Ασβεστόπουλο Ελευθέριο (ΠΕ03) και  Καρανάσιου Μαργαρίτα (ΠΕ02).
 Ασχολείται με 4 βασικές θεματικές ενότητες:
1.Εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο
2. Ασφάλεια και κίνδυνοι στο διαδίκτυο
3. Χρήση κοινωνικών δικτύων από τους εφήβους
4.Λόγοι χρήσης του διαδικτύου